El patrimoni en mans dels joves

 

El PEA i el Centre del Patrimoni Mundial van iniciar aquest projecte el curs 1994/95

 

És un projecte internacional que es planteja:

· Sensibilitzar els joves sobre la importància dels llocs culturals i naturals dels seus propis països i els dels altres.

· Fer propostes concretes per tal de fomentar en els joves el sentit de la responsabilitat en la salvaguarda del seu patrimoni cultural i natural.

· Contribuir a l’acció de la UNESCO a favor de la preservació dels llocs culturals i naturals del patrimoni mundial i del patrimoni immaterial i oral.

 
xarxa civil>>>http://xarxacivilunesco.blogspot.com.es | blog>>>http://xeaucatalunya.blog.com.es