Joves pel canvi

 

És un projecte internacional a favor del consum sostenible orientat a la joventut de cara a participar activament en la solució dels problemes ambientals, fomentant la sostenibilitat en l’àmbit escolar, i en la conservació del patrimoni natural i cultural.

Ofereix la possibilitat de sensibilitzar, divulgar i educar en comportaments i pràctiques de consum sostenible. 

xarxa civil>>>http://xarxacivilunesco.blogspot.com.es | blog>>>http://xeaucatalunya.blog.com.es