Les Escoles Associades de la UNESCO van néixer el 1953, amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar. Formen una xarxa, la Red PEA (Pla d’Escoles Associades).

 

Actualment participen en aquest pla més de vuit mil cinc-cents centres d’ensenyament de tot el món i de tots els nivells d’educació (infantil, primària, secundària, universitària).

 

Les escoles associades inclouen en el seu Projecte Educatiu els següents temes:

· Els problemes mundials i el paper de les organitzacions del sistema de les Nacions Unides en la seva resolució.

· La difusió i el respecte dels drets humans.

· El coneixement dels altres països i les altres cultures, a partir del coneixement i de la valoració de la pròpia.

· L’anàlisi dels problemes mediambientals. És convenient que l’educació per a la cooperació i la pau internacionals sigui un element que s’integri en el marc de les assignatures ja existents, incorporar aquests temes com a eixos transversals.

 

A Catalunya, l’any 2006, es va crear la XEAUC, Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO a Catalunya, per tal de tenir entitat pròpia i potenciar la idea de xarxa catalana.

La XEAUC queda inscrita dins de la xarxa estatal REAU(Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO) així com a la xarxa internacional PEA de la UNESCO.

 

La Xarxa Civil UNESCO, a Catalunya, està formada per:

· Grup de Biblioteques Associades a la UNESCO.

· Càtedres UNESCO.

· Federació Catalana d’ Associacions i Clubs UNESCO.

· Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat.

· Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO a Catalunya (XEAUC)

 

xarxa civil>>>http://xarxacivilunesco.blogspot.com.es | blog>>>http://xeaucatalunya.blog.com.es